Regler och uppförande i Dojon

see  

 • http://www.dijitalkss.com/z9033/1198 När man går in i dojon, ställer man ner sin väska, bugar och hälsar med ordet "Oss" på dem som befinner sig i dojon. Dessa svarar på samma sätt.

 • binary options free money system Yngre medlemmar hälsar först på de äldre.

 • what is the best binary options signal service Man får inte ha mössa eller skor på sig i dojon.

 • watch Man får inte röka, snusa eller tugga tuggummi i dojon.

 • http://bowlnorthway.com/bow/2487 Bär inga smycken eller liknande då dessa liksom dåligt skötta naglar kan ge rivsår och orsaka infektioner. Naglar ska vara kortklippta, rena och inte ha vassa kanter.

 • follow link Ha en oklanderlig klädsel, en ren och hel dräkt med klubb- och stilmärken på korrekt ställe.

 • enter site I dojon ska språket vara vårdat och man visar hänsyn mot varandra.

 • source site Mobiltelefoner ska var tysta i dojon.

 • here När man tilltalar medlemmar i dojon, använder man ändelsen "san" efter deras namn. T.ex Nilsson-san. Etiketten säger att man kan använda "san" efter förnamnet också.

 • http://epicproducts.com/bop/3765 När man tilltalar instruktören bugar och hälsar man först och tilltalar med "sensei" eller "sempai".

 • http://www.kroppsfunktion.com/cr28/8528 Tänk på kroppshållningen när instruktören talar. Stå inte lutad mot väggar eller ligg ned på golvet. Håll armarna hängande vid sidan av kroppen. Visa aldrig fotsulorna mot instruktören.

 • I dojon hjälps man åt vad gäller undervisning. Äldre karatekas visar gärna de yngre om tillfället tillåter detta.

 • Klubbmedlemmar ska bemöta instruktören med uppmärksamhet och respekt. Instruktören ska sträva efter att vara ett föredöme för eleverna och undervisa i karate-do i enlighet med konstens ideal.

 • Om man behöver gå ut från dojon under träningen säger man först till sensei (oss!).

 • Vid sen ankomst till träningen anmäler man till sensei att man kommit. 

 • När ledet står uppställt med ansiktena mot huvudväggen (shomen), står högst graderade längst till höger. Man ställer sedan upp i fallande bältesgrad. Har två elever samma grad är det den äldsta som står längst till höger. Visa hänsyn vid uppställningen. Karatekas är hela tiden uppmärksamma på att lämna plats genom att snabbt flytta åt vänster.

 • Lägre graderade elever får inte tillrättavisa eller ifrågasätta högre graderad elev eller instruktör. Man får naturligtvis vid väl valt tillfälle, på ett ödmjukt sätt, diskutera och framföra sina åsikter.

 

Karatekas

 

Den som utövar karate kallas karateka.

Här följer en syntes från olika källor som vi i Zanshin Karateklubb tycker står för vår värdegrund.

 • Sträva alltid efter att följa karatens regler.
 • Använd https://digitrading.biz/it/opzioni-binarie/ opzioni binarie fineco INTE karate utanför dojon.
 • Dra inte skam och vanära över din sensei, din dojo eller dig själv.
 • En karateka måste visa sin styrka genom att ta sig ur hotfulla situationer utan att använda sina karatetekniker.
 • Att vinna en seger med sitt https://digitrading.biz/de/forexcfd-handel/ handel algorytmiczny forex intellekt är den största av alla segrar.
 • Ha alltid fullständig kontroll på humöret.
 • Om click here nöden verkligen kräver det, och ett snabbt ingripande kan förhindra eget och andras lidande får man inte tveka att använda sig av sina kunskaper och färdigheter.