Gradering

http://www.afroditasgardenclub.com/z9035/662  

http://coleface.com.au/z9031/3728 Gradering till en ny grad i karate har flera viktiga funktioner att fylla.

http://www.bouhs.nl/bof/130 Det är en sporre till utveckling och även ett sätt att kvalitetssäkra kunskapen hos den tränande. Gradering är förenad med mycket känslor, prestationsångest/krav och frågor. Man bör betrakta graderingstillfället som en del av inlärningsprocessen och en möjlighet att lära sig kontrollera stress och prestationsförmåga under press. Det är mycket viktigt att ha klara regler för gradering och att den tränande känner till dessa regler innan man tar det mentala steget till gradering. Det är också av största betydelse för karatekan att ständigt sträva framåt i graderna då det annars finns en risk för stagnation, både fysiskt men framför allt mentalt.

http://loomsv.com.au/boa/205 De grundläggande kraven för att gradera är att man tränat forex handel lernen minst 30 ggr för vuxna (full gradering), och 15 ggr för barn (halv gradering- sk moon).  Det skall ha gått https://digitrading.biz/it/opzioni-binarie/ opzioni binarie strategie vincenti minst 3 månader sedan förra graderingstillfället. Man ska dessutom ha uppnått den binary option robot best kunskapsnivå som behövs för den kommande graderingen.

see I Zanshin karateklubb sker det i praktiken genom att binary options end of day signals gruppansvarig instruktör för den som vill gradera, ger sitt samtycke. Observera att nämnda riktlinjer är binary options on vix minimikrav! Ens egen självbild av sin skicklighet och mognad inom konsten kanske inte alltid stämmer överrens med instruktörernas bild av förmågan. Var inte rädd för att fråga!

http://tommiliving.com/9030/1883  

follow Mer detaljerad information finns i vårt klubbkompendium.